Fotonika

Kompleksowy zestaw narzędzi do symulacji i analizy w dziedzinie fotoniki firmy Ansys Lumerical oferuje symulacje na poziomie komponentów i całych systemów, w celu optymalizacji wydajności, zminimalizowania kosztów prototypowania i skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek.
SPECTROPOL jest dystrybutorem ANSYS od ponad 10-ciu lat.

Czytaj więcej

Elektronika

Ansys jest liderem w branży oprogramowań do symulacji w dziedzinie pól elektromagnetycznych, systemów, multifizyki i obwodów. Dowiedz się, jak będą się zachowywać Twoje produkty, optymalizując projekt za pomocą symulacji, a nie budowania i testowania prototypów, co jest kosztowne i czasochłonne. Będziesz projektować doskonałe produkty — chipy komputerowe, telefony komórkowe, komponenty elektroniczne w samochodach, Internet rzeczy (IoT), anteny, a nawet system komunikacyjny — za pomocą oprogramowania Ansys.

Czytaj więcej

Optyka

Usprawnij proces projektowania i rozwiązuj złożone problemy optyczne. Fotonika, oświetlenie i obrazowanie oparte na fizyce zapewniają wgląd w wygląd i działanie produktu. Eliminując kosztowne prototypy i testy, firmy mogą skoncentrować się na zwiększaniu wydajności produktów i atrakcyjności wizualnej, aby sprostać wymaganiom klientów.

Czytaj więcej

Przestrzeń kosmiczna

Digital mission engineering, Cyfrowa inżynieria misji, której pionierem jest firma AGI, łączy cyfrowe modelowanie, symulację, testowanie i analizę w celu oceny wyników misji na każdym etapie cyklu życia systemu. Oceń pełny efekt każdej wprowadzonej zmiany i znajdź problemy, zanim staną się kryzysami. Eksploruj hipotezy dotyczące niepewnych możliwości, abyś mógł dosłownie planować nieznane. Dzięki oprogramowaniu do cyfrowej inżynierii misji możesz mierzyć wydajność systemu w jego kontekście operacyjnym od pierwszego szkicu do ostatecznego prototypu. Łącząc nasze wiodące na rynku, oparte na fizyce silniki symulacyjne z oprogramowaniem do cyfrowej inżynierii misji firmy AGI, możesz rozszerzyć swoją analizę na każdą fazę cyklu życia projektu — koncepcję, rozwój, wdrożenie, operacje i utrzymanie.

Czytaj więcej

Struktury

Oprogramowanie Ansys do analizy strukturalnej pozwala rozwiązywać najbardziej złożone projekty inżynierii budowlanej i szybciej podejmować lepsze decyzje projektowe.

Czytaj więcej

Mechanika płynów

Rozwiązania firmy Ansys do obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) dają pewność optymalnej wydajności produktu jeszcze przed wykonaniem pierwszego prototypu. Dzięki oprogramowaniu Ansys CFD można modelować i symulować wszystkie procesy płynów, w tym interakcje multifizyczne struktury płynów. Projekty dobrze dopasowane do tego potężnego oprogramowania CFD obejmują spalanie gazu w silniku samochodowym, ruch roztworu chemicznego przez pory w formacji gazu łupkowego, przepływ powietrza turbiny silnika odrzutowego oraz przenoszenie ciepła między elementami obwodów drukowanych.

Czytaj więcej

Akustyka

Dźwięki, jakie produkt wydaje, mają bezpośredni wpływ na wrażenia użytkownika. Dźwięki wywołują silne emocje — pozytywne lub negatywne — które wzmacniają tożsamość marki. Trudność w przewidzeniu wyników akustycznych oznacza, że pojedynczy błąd inżynierski może okazać się kosztowny dla produktu końcowego, co czyni Ansys Acoustics Simulation potężnym rozwiązaniem zapewniającym optymalną akustykę i udany produkt końcowy.

Czytaj więcej

Półprzewodniki

Innowacje w zakresie produkcji i projektowania półprzewodników napędzają rewolucję inteligentnych produktów dzięki mniejszym architekturom urządzeń i bardziej energooszczędnym urządzeniom.

Czytaj więcej

Projektowanie 3D

Narzędzia do projektowania 3D firmy Ansys umożliwiają zespołom inżynierskim znaczne zwiększenie produktywności, pobudzanie innowacji i skracanie czasu wprowadzania produktów na rynek. Oprogramowanie do projektowania 3D pozwala Twojemu zespołowi na podejmowanie mądrzejszych i szybszych decyzji poprzez zmniejszenie kosztów rozwoju produktu i usprawnienie przepływów pracy. Ansys umożliwia tworzenie wiodących na rynku produktów przy jednoczesnym uwzględnianiu rzeczywistych zachowań przy mniejszej liczbie prototypów.

Czytaj więcej

Materiały

Aby podejmować rzetelne decyzje projektowe i inżynierskie, niezbędne są dokładne informacje o właściwościach materiałów i ich poprawne zastosowanie. Dzięki Ansys Granta znajdziesz prawidłowe, możliwe do prześledzenia informacje o materiałach wraz z narzędziami do usprawnienia projektowania, badań i pracy dydaktycznej.

Czytaj więcej